SMS

Skolen ber dere benytte Skolemelding i stedet for SMS. Dersom dere ikke har tilgang til appen Skolemelding kan dere bruke SMS.

 

Klikk her for veiledning til appen Skolemelding

 

 

For foresatte og elever: Sending av meldinger til kontaktlærer

Skolens sms-telefonnummer for innsendelse av meldinger er 59 44 72 70.

Ved melding uten å ha mottatt en sms før:

Eks: Melding fra foresatte til kontaktlærer om at sønnen Fredrik i 8a er syk:

  1. Adresser meldingen til skolens nr: 59 44 72 70
  2. Foresatte skriver: sta (mellomrom) 8a (mellomrom) Fredrik er syk i dag. Hilsen XXX

Da går denne meldingen til kontaktlærere i 8a som mottar meldingen som ePost.

Når foresatte eller elever allerede har mottatt en melding:

Når foresatte allerede har mottatt en melding, trenger de ikke benytte kodeord for å svare på meldingen.

NB! Det er avsenderen av den siste meldingen du fikk som får melding fra deg dersom du svarer uten å bruke kodeord. Eksempel: Hvis siste melding var fra rektor vil rektor få meldingen som du svarer på eller sender dersom du ikke bruker kodeord.

Tips: Bruk alltid kodeord for å være sikker på at meldingen kommer fram til kontaktlæreren.

 

Bakgrunn for valget av SMS som digital meldingsbok

Meldingsbok på papir kan komme på avveie dersom elevene mister den. Dermed kan personopplysninger komme på avveie. En digital meldingsbok sikrer at informasjonen kommer til rett person.

 

En digital meldingsbok er praktisk for foresatte, elever og skolen.