Oslostandard for samarbeid hjem-skole

Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet. Veilederen "Samarbeid hjem–skole" gir tips om hvordan ansatte og foresatte sammen kan bidra til et inkluderende skolemiljø. 

Den nye veilederen gjelder fra januar 2018 og erstatter tidligere Oslostandard for samarbeid hjem–skole.

Veilederen er utarbeidet av Utdanningsetaten i Oslo på oppdrag fra byråd for oppvekst og kunnskap.

 

Last ned den nye Oslostandarden for samarbeid hjem-skole. (PDF)