Foreldremøter

Stasjonsfjellet skole
  • 8A: 12.september kl. 18.00-20.00
  • 8B: 16.september kl. 18.00-20.00
  • 8C: 11.september kl. 18.00-20.00
  • 8D: 3.september kl. 18.00-20.00
  • 9.trinn: 4.september kl. 18.00-20.00
  • 10.trinn: 5.september kl. 18.00-20.00