Foreldreundersøkelsen 2018

Glade skoleelever, illustrasjon

I foreldreundersøkelsen får foreldre/foresatte si sin mening om elevenes læring og trivsel og
samarbeidet mellom hjem og skole. Foreldreundersøkelsen er et viktig redskap for å finne ut om Stasjonsfjellet skole utvikler seg i tråd med målene. Tilbakemeldinger fra foresatte er et viktig grunnlag for utviklingen av kvalitet i elevens opplæring, både faglig og sosialt.

Jeg ber om at alle foresatte setter av tid til å gjennomføre undersøkelsen. I 2017 var svarprosenten ca. 50%.

 

mvh

rektor