Informasjon fra bydel Stovner

Bydel Stovner

Aktivitetsguide

Aktivitetsguide er et prosjekt organisert av Oslo Idrettskrets. En aktivitetsguide er et bindeledd mellom en familie og et idrettslag. Aktivitetsguiden hjelper barn og unge inn i organisert idrett ved å finne et passende tilbud til barnet/ungdommen og forklare familien hvordan idretten fungerer. Aktivitetsguiden legger til rette for et godt første møte med idrettslaget og kan også følge til og fra trening i begynnelsen, til barnet/ungdommen er selvgående. I bydel Stovner har ordningen fungert i snart ett år og har vært en stor suksess. Over 80 barn og unge har benyttet seg av ordningen siden februar 2018. For spørsmål ta kontakt på aktivitetsguidestovner@gmail.com.

Les mer om aktivitetsguideordningen her.

 

Støtteordning for deltakelse i fritidsaktiviteter

Bydel Stovner har etablert en økonomisk støtteordning som skal bidra til at flere barn og unge får delta i organiserte fritidsaktiviteter over tid. Støtteordningen for deltakelse i fritidsaktiviteter er en økonomisk ordning der organisasjoner og offentlige ansatte kan søke om støtte på vegne av et barn/ungdom i aldersgruppen 6-19 år på inntil kroner 2.000,- per år. Midlene skal gå til å dekke medlems- og trenings- eller kursavgift i organiserte fritidsaktiviteter. For spørsmål ta kontakt med Caroline Rømming Varmbo på caroline.romming@bsr.oslo.kommune.no

For mer om støtteordningen og søknadsskjema se: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/tilskudd-til-fritidsaktiviteter-i-bydel-stovner/

 

Utlånssentral

Bydel Stovner har endelig fått på plass en midlertidig utlånssentral for vinteraktivitetstutstyr. BUA Stovner ligger i bunnen av Liabakken og ble åpnet 9. januar i år. Høybråten og Stovner IL drifter utlånssentralen som vil holde åpen i Lia skisenters åpningstider (hverdager kl.17.00-20.30 og helger kl.11.00-17.00). Ved førstegangsregistrering må man ha med legitimasjon, og er man under 18 år må foresatte være med. Se https://www.bua.iofor mer informasjon.

Stovner bydelsutvalg har vedtatt at det skal bevilges midler til Høybråten og Stovner for å teste ut gratis heiskjøring denne sesongen (2018/2019). De som ønsker å benytte seg av dette må registrere seg og motta et heiskort.