Minosloskole.no

Elever i klasserom

Hvis du vil se hvordan elevene presterer og svarer på elevundersøkelsen kan du gå til minosloskole.no. Du finner også resultatene på skoleporten.udir.no.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss. Våren 2018 skal vi gjennomføre en intern spørreundersøkelse der elevene kan svare på utvalgte spørsmål slik at skolen kan se om tiltakene som er iverksatt har effekt. Forslag til spørsmål utarbeides av skolemiljøutvalget og tas med videre til lærerne før undersøkelsen iverksettes.