Nasjonale prøver

Elev i klasserom. Ung gutt skriver.

Formålet med disse prøvene er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter innen lesing og regning, samt engelsk for 8.trinn. Lærerne vil bruke resultatene for å følge opp elevene sine og i arbeidet med underveisvurdering og tilpasset opplæring. Prøvene er elektroniske og består av ulike tekster, bilder og oppgaver med spørsmål. De vil møte både åpne oppgaver og flervalgsoppgaver. Som en hovedregel skal alle elever delta på disse prøvene, men elever med spesialundervisning eller særskilt norskopplæring kan få fritak på nasjonale prøver. Kontaktlærer vil kontakte foresatte der de mener at dette vil være til det beste for eleven. Dersom du lurer på om dette gjelder ditt barn er det beste å kontakte elevens kontaktlærer.

Mer informasjon om nasjonale prøver finner du på udir.no.

Ta kontakt med skolen dersom det er noe du som foresatt lurer på.