Ny e-postadresse og adresse for Stasjonsfjellet skole

Post3

E-post:

postmottak@ude.oslo.kommune.no

 

Postadresse:

Oslo kommune, Utdanningsetaten

Stasjonsfjellet skole

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo

 

Merk e-posten eller konvolutten med Stasjonsfjellet skole.