Operasjon dagsverk

Elever som sitter utendørs

Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom. Aksjonen består av to deler: Internasjonal Uke og OD-dagen.

Od-dagen et helt konkret tilbud til å være med på å gjøre verden litt mer rettferdig. Elevene får muligheten til å gi én dag av egen utdanning, til inntekt for andres utdanning.

Elevene i valgfag innsats for andre bidrar med organisering, fellessamlinger og undervisning på OD-dagen.

Elevene som ikke skal jobbe får undervisning på skolen fra 09.00 - 13.30.