Sommerskolen 2019

Sommerskolen Oslo

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud til alle elever på 1.–13. trinn som bor i Oslo. Det tilbys 30 forskjellige kurs for elever på ungdomstrinnet som gjennomføres på 16 skoler/kurssteder over hele byen. Vi legger stor vekt på å være en sosial arena hvor elever møtes på tvers av skoler, og hvor aktivitetene og læringen er praktisk og motiverende.

Kursene gjennomføres de to første ukene etter skoleslutt og de to første ukene før skolestart: uke 26, 27, 32 og 33.

Felles mål for alle kursene er at elevene lærer noe nytt, får faglige utfordringer og gode opplevelser i et trygt og sosialt læringsmiljø.

Når du melder deg på lager du en ønskeliste på inntil fem kurs, og prioriterer kursene fra 1 til 5. 

Plassene fordeles ved loddtrekning, og resultatet av loddtrekningen sendes på sms/e-post tirsdag 2. april. Alle får en kursplass eller en plass på venteliste.

Dersom noen trenger hjelp til å få meldt seg på sommerskolen kan skolens rådgiver Anny Vatten kontaktes.