Hovedseksjon

Personskader og forsikring

Når eleven skader seg

Følgende rutiner følges når en elev skader seg i skoletiden, eller til/fra skolen:

  1. Lærer som kommer til i en skadesituasjon, sørger for at eleven blir tatt hånd om og at foresatte blir varslet umiddelbart. Kontoret assisterer. Skolen ringer 113 ved behov.
  2. Lærer utformer rapport (internt skadeskjema) og bistår skolens kontor med å fylle ut skademeldingsskjema som sendes til det lokale NAV kontor. 
  3. NAV sender melding til foresatte om at skaden er godkjent som "yrkesskade".
  4. Foresatte krever refusjon for evt. utlegg til lege direkte hos NAV/HELFO når skaden er godkjent.
  5. Ved varig medisinsk invaliditet/død, eller ved fare for senskader, skal skolen i samarbeid med foresatte melde skade til Oslo kommunes forsikringsselskap (Oslo Pensjonsforsikring AS).

Klikk her for å laste ned skadeskjema fra Oslo pensjonsforsikring (Fylles ut av foresatte og signeres av skolen)

Les mer om elevforsikringen på www.opf.no