Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Stasjonsfjellet skole vil oppfordre foreldrene til å ikke søke permisjon fra opplæringen dersom det ikke er helt nødvendig. Det er skoleplikt i Norge og elevene bør i regelen være på skolen i de 190 skoledagene som et skoleår består av. Alle skoledager inneholder viktig læring og sosial utvikling for elevene.

Dersom det er aktuelt å søke om permisjon fra opplæringen vil vi ut i fra regelverket vurdere om en eventuell permisjon er "Faglig forsvarlig". I denne vurderingen vil vi se på tidligere fravær fra den pliktige opplæringen, faglig og sosial utvikling hos eleven, samt om det er sannsynlig at eleven vil kunne få tatt igjen det tapte under eller etter en eventuell permisjonsperiode.

Søknadskjema for permisjon fra grunnskoleopplæringen

Søknadsskjema finner du på Oslo kommune sine nettsider. Logg inn med ID-poten. Det skal søkes tre uker før fri ønskes og før forpliktende avtaler inngås. Kontaktlærer kan innvilge søknader som gjelder time hos lege/tannlege. Søknad om fri til legetime/tannlege o.l. sendes til kontaktlærer per SMS, e-post eller via skolemelding.