Driftsstyret

Om driftsstyret

Osloskolene har driftsstyrer bestående av foresatte, elever, ansatte og representanter fra bydelsutvalgene og andre eksterne. Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet.

 
Driftsstyrets hovedoppgaver er å ha ansvar for:

 • Å vedta skolens budsjett og behandle dette innenfor tildelte rammer.
 • Å vedta strategisk plan og virksomhetsplan for skolen.
 • At skolen driver skolebasert vurdering.
 • Å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet.

 

Driftsstyrets sammensetning

 • to foreldre
 • to ansatte
 • to elever
 • tre eksterne (politiske representanter oppnevnt av byrådet)
 • Rektor (Sekretær)

 

Følgende datoer er satt for møter i driftsstyret skoleåret 2017/2018

Tid: 19.00

 • 23.10.2017
 • 27.11.2017
 • 15.01.2018
 • 26.02.2018
 • 09.04.2018
 • 04.06.2018

 

  DS-representanter ePost
AP Britt Lindhart brilin@hotmail.no
SV Frode Hjelde jobbsk@yahoo.no
H Eirik Endresen eirik.endresen1@gmail.com
Ansatt Morten Holm Slettebø morten.slettebo@osloskolen.no
Ansatt Adnan Madesko adnan.madesko@osloskolen.no
Foresatt Leela Borring Låstad leelabl@hotmail.com
Foresatt Jørn   Wang-Lillemoen  jwl@culina.no
Elev 10A Idun Torbo idun0909@osloskolen.no
Elev 10C Nana Agyeiwaa Buabeng nana3107@osloskolen.no

 

 

  Vara  
AP Villy Bendiksen vjohbe@online.no
SV Ane Nordbø Tønnesland anetoenne@hotmail.com
H Ingelin Kristin Nord ingelin_kristin@hotmail.com
Ansatt Tore Sætre vara 2 tore.satre@osloskolen.no
Ansatt Maria Dreyer Pettersen vara 1 maria.pettersen@osloskolen.no
Foresatt Stig Hernes vara 1 stig_hernes@hotmail.com
Foresatt  -  -
Elev Hamza Faiz 9D vara 1 hamzaf1601@osloskolen.no
Elev Aysu Acar 10C vara 2 aysu2809@osloskolen.no

 

Referater: