Ledelse og administrasjon

Rektor
Bjørn Skogholt
epost: bjorn.skogholt@ude.oslo.kommune.no

Assisterende rektor
Tonje Brodahl Behring
epost: tonje.behring@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør
Rabia Syed
epost: rabia.syed@ude.oslo.kommune.no

Rådgiver og sosiallærer
Anny Vatten
epost: anny.vatten@ude.oslo.kommune.no

Kontorleder
Lisbeth Røland
epost: lisbeth.roland@ude.oslo.kommune.no

Vaktmester
Kjell Sollund
epost: kjell.sollund@osloskolen.no

Bibliotekar
Cathrine Rom
epost: cathrine.rom@osloskolen.no