Ledelse og administrasjon

Rektor
Pål Stette
epost: pal.stette@ude.oslo.kommune.no

Assisterende rektor
Bjørn Skogholt
epost: bjorn.skogholt@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør
Tonje Brodahl Behring
epost: tonje.behring@ude.oslo.kommune.no

Rådgiver og sosiallærer
Anny Vatten
epost: anny.vatten@ude.oslo.kommune.no

Kontorleder
Tonje Marie Rønbeck
epost: tonje.marie.ronbeck@ude.oslo.kommune.no

1. sekretær
Lisbeth Røland
epost: lisbeth.roland@ude.oslo.kommune.no

Vaktmester
Kjell Sollund
epost: kjell.sollund@osloskolen.no