Hovedseksjon

Ledelse og administrasjon

Rektor
Christine Nybø Brattenborg
E-post: christine.brattenborg@osloskolen.no

Assisterende rektor 
Bjørn Skogholt (ansvarlig for 8. og 9.trinn)
E-post: bjorn.skogholt@osloskolen.no

Undervisningsinspektør 
Tonje B. Behring (ansvarlig for 10.trinn)
E-post: tonje.behring@osloskolen.no

Rådgiver og sosiallærer
Anny Vatten
E-post: anny.vatten@osloskolen.no

Kontorleder
Lisbeth Røland
E-post: lisbeth.roland@osloskolen.no

Vaktmester
Sfand Cedaghati
E-post: sfand.cedaghati@osloskolen.no

Bibliotekar
Cathrine Rom
E-post: cathrine.rom@osloskolen.no