Hovedseksjon

FAU

FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av foreldrerådet. FAU er Foreldrerådets arbeidsutvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet.

FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.  Ved hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. I loven står det følgende om foreldrerådets oppgaver:  "Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er bindeleddet mellom foreldrene og skolen.

Ved Stasjonsfjellet skole velger hver klasse en FAU-representant og en vara representant hver høst. FAU-representant møter på FAU på vegne av klassen. De deltar i diskusjoner rundt skolens drift og arbeidsmiljø, bidrar til å oppfylle FAU sitt mandat. De bidrar også til temakvelder/foreldremøter.

I tillegg velger hver klasse en klassekontakt/foreldrerepresentant som sørger for at den sosdiale delan av foreldresamarbediet fungerer. De bidrar til temakvelder/foreldremøter, skoleavslutninger, klassekvelder, og det psykososiale miløet i klassen.

 

Oslo KFU

Oslo KFU skal være et formelt organ, partipolitisk uavhengig og skal ivareta foredrenes interesser i skolesammenheng, og sørge for et godt og smidig samarbeid til elevenes beste. Klikk her for å gå til Oslo KFU sin nettside. (Vi tilhører skolegruppe C)

 

Referater

Referatene publiseres i portalen/Skolemelding.

 

Kontaktinformasjon FAU-leder

Marianne Solem              91106148       marianne.solem@fagforbundet.no

 

 

FAU-representanter 2021/2022

Navn

Klasse

Epost

Mobilnr

Marta Holstein-Beck

10A

martahbeck@gmail.com

41041649

Marianne Solem

10B

marianne.solem@fagforbundet.no

91106148

Marianne Strandberg

10C Marianne1strandberg@gmail.com

95740892

Sigrun Benbow

10D

sigrunbenbow@gmail.com

41651126

Anita Giskeødegård Andreasen

8A

anitag.andreasen@gmail.com

47473851

Åse Kringstad

8B

asekr@hotmail.com

47314247

Mabel Holand

8C

mabell.holand@gmail.com

93844978

Eirik Ødegaard

9A

eirik.odegaard@online.no

91130496

Johannessen, Hilde

9B

hil-joh3@online.no

91136228

Christine Vimo

9C

chvimo@gmail.com

99239791

Nina Kalin

9D

ninakalin22@gmail.com

99335557

Ausra Pavoliene

Vara 10A

ausra_pavoliene@yahoo.no

98492593

Inga Gjerdalen

Vara 10B

i.gjerdalen@gmail.com

91710802

Anne Helene Barlund

Vara 10C

annehbar@gmail.com

46400531

Cecilie Torbal

Vara 10D

cecilie.torbal@gmail.com

91349593

Randi Slåttsveen Glaser

Vara 8A

randi.s.glaser@gmail.com

99797177

Hanne Nysveen

Vara 8B

hanne.n@live.no

93247866

Hanne Whist Johansen

Vara 8C

hannej@online.no

91512869

Helbostad, Jon Andre

Vara 9A

jonhelbo@gmail.com

92222095

Heidi Kjelberg

Vara 9B

heli.saki@hotmail.com

93420998

Klaus Kretzmähr

Vara 9C

klaus.kretzmahr.no@gmail.com

90528902

Marianne Pettersen

Vara 9D

mariaris81@gmail.com

41496763

       
       
       
       
       
       

Klassekontakter

Navn

Klasse

Epost

Mobilnr

Linn Falla

10A

lcfalla@online.no

95079560

Cathinca Vargmo

10B

cathinca.vargmo@abbot.com

95247324

Vidar Bull

10C

vidar@vitoelektro.no

92484770

Anne-Marie Tørnby

10C

Anne-Marie.Tornby@skatteetaten.no

95883662

Cecilie Torbal

10D

cecilie.torbal@gmail.com

91349593

Bente Skjellegård

9A

bentes79@hotmail.com

41805140

Lill-Merethe Rønsen

9B

lillronsen@gmail.com

40219122

 

9C

 

 

Nina Kristoffersen

9D

ninakristoffersen73@hotmail.com

93059549

Marit Jørgenrud

9D

marit_lyngvaer@hotmail.com

90060994

Merete Kristiansen Greenway

8A

meretekg@hotmail.com

47809561

Karianne Soto Berntsen

8A

karianne_berntsen@hotmail.com

47377444

 

8B

 

 

Hanne Elisabeth Brennhovd

8C

hanne.brnnhovd@coop.no

91359374

       

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU