FAU

FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av foreldrerådet. FAU er Foreldrerådets arbeidsutvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet.

FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.  Ved hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. I loven står det følgende om foreldrerådets oppgaver:  "Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er bindeleddet mellom foreldrene og skolen.

Ved Stasjonsfjellet skole velger hver klasse en FAU-representant og en vara representant hver høst.

 

Oslo KFU

Oslo KFU skal være et formelt organ, partipolitisk uavhengig og skal ivareta foredrenes interesser i skolesammenheng, og sørge for et godt og smidig samarbeid til elevenes beste. Klikk her for å gå til Oslo KFU sin nettside. (Vi tilhører skolegruppe C)

 

Referater

Referatene publiseres i portalen/Skolemelding.

 

Kontaktinformasjon FAU-leder

Allan Gloinson                  allan.gloinson@gmail.com          90 01 56 18

 

Klassekontakter skoleåret 2019/2020

Navn Rolle Klasse Epost
Braaten, Kine Marie FAUVA 10A

kinebraaten@icloud.com

Jensen, Tove Sarre FAU 10A tove0206@osloskolen.no
Granås, Catherine Håland FAUVA 10B catgra73@gmail.com
Korsnes, Anita FAU 10B hinkespretten@hotmail.com
Benbow, Sigrun Rye Torbo FAU 10C

sigrunbenbow@gmail.com

Gloinson, Allan FAUVA 10C allan.gloinson@gmail.com
Aamodt, Mona Therese FAU 10D

mona.aamodt@hotmail.com

Strandberg, Marianne FAUVA 10D marianne@econa.no
Falla, Lars Christian FAUVA 8A

lars@bbfe.no

Lindgjerdet, Randi FAU 8A randi1105@osloskolen.no
Nydal, Geir Asle FAU 8B ganydal@gmail.com
Fernandez Ordonez, Sonia FAUVA 8B soniaf67@hotmail.com
Naeem, Samira Bougato FAUVA 8C bougato_s@hotmail.com
Strandberg, Marianne FAU 8C

marianne@econa.no

Benbow, Sigrun Rye Torbo FAUVA 8D

sigrunbenbow@gmail.com

Breen, Karen Marie FAU 8D

karenbreen@live.no

Aasvestad, Tina Tømmeraas FAU 9A

tina.aasvestad@gmail.com

Anfinnsen, Marit FAUVA 9A manfinnsen@gmail.com
Hammer, Aina Birgitte FAUVA 9B ainha@oslomet.no
Syverstuen, Øystein Olsen FAU 9B

oystein@handverkeriet.no

Johannessen, Hilde FAUVA 9C hil-joh3@online.no
Lingner, Anne Irene FAU 9C anni@lingner.as

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU