FAU

FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av foreldrerådet. FAU er Foreldrerådets arbeidsutvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet.

FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.  Ved hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. I loven står det følgende om foreldrerådets oppgaver:  "Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er bindeleddet mellom foreldrene og skolen.

Ved Stasjonsfjellet skole velger hver klasse en FAU-representant og en vara representant hver høst.

Oslo KFU

Oslo KFU skal være et formelt organ, partipolitisk uavhengig og skal ivareta foredrenes interesser i skolesammenheng, og sørge for et godt og smidig samarbeid til elevenes beste. Klikk her for å gå til Oslo KFU sin nettside. (Vi tilhører skolegruppe C)

 

Referater

Referatene publiseres i portalen/Skolemelding.

 

Navn Rolle Klasse Epost
Desmot, Beate Kristin Jopke FAU 10A beatejopke@yahoo.no
Gjelten, Hege VARA 10A hege.gjelten@hotmail.com
Khayatian, Homeira  Saffar FAU 10B homa@getmail.no
Pettersen, Pål Frank VARA 10B pf-pet@online.no
Andresen, Vibeke Hornseth VARA 10C vibeke.h.andresen@bi.no
Benbow, Sigrun Rye Torbo FAU 10C sigrunbenbow@gmail.com
Arnesen, Heidi Hille FAU 10D heidi@getmail.no
Barlund, Anne Helene VARA 10D

annehbar@gmail.com

Bergersen, Lars FAU 8A laberge@online.no
Frøysa, Andreas VARA 8A af@aktiv.no
Andresen, Vibeke Hornseth VARA 8B vibeke.h.andresen@bi.no
Meling,   Henning FAU 8B h1ning@hotmail.no
Kristoffersen, Hanne Gjester FAU 8C hanne.kristoffersen73@gmail.com
Rendalsvik,   Bjørnar VARA 8C bjornar@rendalsvik.no
Johansen,   Sarah Margareta Wallgren VARA 9A sarahwjohansen@hotmail.com
Østvold, Jeanette FAU 9A nj_holth@hotmail.com
Hansen, Eva Marie VARA 9B emh@finanstilsynet.no
Ramberg,  Aashild Grande FAU 9B aashild.ramberg@sv.uio.no
Benbow, Sigrun Rye Torbo VARA 9C sigrunbenbow@gmail.com
Gloinson, Allan FAU 9C allan.gloinson@gmail.com
Aamodt, Mona Therese FAU 9D mona.aamodt@hotmail.com
Bjørnstad, Ingrid Gunnhild VARA 9D ingrid_karlsen@hotmail.com

 

 

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU