FAU

FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av foreldrerådet. FAU er Foreldrerådets arbeidsutvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet.

FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4.  Ved hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. I loven står det følgende om foreldrerådets oppgaver:  "Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er bindeleddet mellom foreldrene og skolen.

Ved Stasjonsfjellet skole velger hver klasse en FAU-representant og en vara representant hver høst.

Oslo KFU

Oslo KFU skal være et formelt organ, partipolitisk uavhengig og skal ivareta foredrenes interesser i skolesammenheng, og sørge for et godt og smidig samarbeid til elevenes beste. Klikk her for å gå til Oslo KFU sin nettside. (Vi tilhører skolegruppe C)

 

Klasse Navn Rolle Epost
10A Mona Nikolaisen Vara mona.nikolaisen@ude.oslo.kommune.no
10A Synnøve Standal (leder) Klassekontakt synnove.standal@nrk.no
10B Geir Asle Nydal Vara ganydal@gmail.com
10B Grete Syverstuen Klassekontakt gretesyverstuen@hotmail.com
10C Anne Hagerup Vara anne.heggdal@asko.no
10C Aygun Seferli Acar Klassekontakt aysu.acar2002@hotmail.com
8A Jeanette Østvold Vara nj_holth@hotmail.com
8A Leela Borring Låstad Klassekontakt leelabl@hotmail.com 
8B Kjersti Hammarquist Klassekontakt kha@une.no
8B Geir Morten Førland Vara gm-foerl@online.no
8C Allan Gloinson  Vara allan.gloinson@gmail.com
8C Sigrun Benbow  Klassekontakt sigrunbenbow@gmail.com
8D Ingrid Gunnhild   Bjørnstad Vara ingrid_karlsen@hotmail.com
8D Mona Therese Aamodt Klassekontakt mona.aamodt@hotmail.com
9A Hege Gjelten Vara hege.gjelten@hotmail.com
9A Kristin Kleven Klassekontakt klevens@gmail.com
9B Beate Sommer Vara beate.sommer@canon.no
9B Pia Paulsrud Klassekontakt pia.paulsrud@espira.no
9C Sigrun Benbow Vara sigrunbenbow@gmail.com
9C Gunn Østli Klassekontakt gunnost@online.no
9D Thomas Bråten  Vara thbrathe@online.no
9D Stig Hernes  Klassekontakt stig_hernes@hotmail.com