Hovedseksjon

Skolemiljøutvalg

Om skolemiljøutvalget

 

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet.