Skolemiljøutvalg

Om skolemiljøutvalget

 

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet.

 

Medlemmer 2017-2018:

 

  Medlemmer  
8C Malin Hareide Breen mabra012@osloskolen.no
10C Aysu Acar aysu2809@osloskolen.no
Ansatt Thomas Kirkemo thomas.kirkemo@osloskolen.no
Politisk Eirik Endresen eirik.endresen1@gmail.com
Foresatt Allan Gloinson  allan.gloinson@gmail.com
Foresatt Mona Therese Aamodt mona.aamodt@hotmail.com
Rektor Pål Stette pal.stette@ude.oslo.kommune.no

 

  Vara epost
 10C  Sondre Wenberg   Nygaard  sondre2605@osloskolen.no
Foresatt Grete Syverstuen gretesyverstuen@hotmail.com
Foresatt Synnøve Standal  synnove.standal@nrk.no
     

 

Møter:

Tid: 18.00-19.00

  • 23.10.2017
  • 27.11.2017
  • 15.01.2018
  • 26.02.2018
  • 09.04.2018
  • 04.06.2018