Elevrådet

Om elevrådet

Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg, og komme med framlegg, i saker som gjelder skolehverdagen. Elevrådsstyret har faste møter med ledelsen.

 

Elevrådsstyret

Leder: Nana Buabeng 10C
Nestleder: Jessica Osei Boakye 10C
Sekretær: Lars Gabor Jogard Wefling 10A

 

Elevrådet

Klasse Tillitsvalgt Vara
10A Idun Torbo Oliver Solberg
10B Herman Lunde Mie Ruistuen
10C Sondre Wenberg Aysu Acar
9A Jenny Marie Ecklo Brevik Kasper Romset
9B Sandra Thorsen Markus Eugen Pichler
9C Amanda Elias Yonas Louise Marie Torbo Benbow
9D Hamza Faiz Nikisadat Mirjafari
8A Lukas Lund Rebecca Sofie Andersen-Granli 
8B Erle Kjølleberg William Gjerdalen Larsen
8C Malin Hareide Breen Unik Asefa Kebede
8D Leonora Opsahl Strandås Ba Huy Pham