Hovedseksjon

Elevrådet

Om elevrådet

Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg, og komme med framlegg, i saker som gjelder skolehverdagen. Elevrådsstyret har faste møter med ledelsen.