Elevrådet

Om elevrådet

Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg, og komme med framlegg, i saker som gjelder skolehverdagen. Elevrådsstyret har faste møter med ledelsen.

 

Elevrådsstyret

Leder: Jenny Marie Ecklo Brevik 10A
Nestleder: Hamza Faiz 10D
Sekretær: Amanda Jopke Gulbrandsen 10A

 

Elevrådet

 

Representant

Vara

10A

Amanda Jopke Gulbrandsen

Kasper Romset

10B

Sandra Thorsen

Oscar Malkjærn

10C

Sindre Haga Olsen

Amanda Elias Yonas

10D

Hamza Faiz

Synne Hernes Flatmark

9A

Sandra Elissa Simonsen

Kristian Wagener

9B

Erle Kjølleberg

Erika Sand Hansen

9C

Mohammad Ali Syed

Malin Breen 

9D

Leonora Opsahl Strandås

Kaia Cederkvist

8A

Leo Hutchinson Waagbø

Johanne Charlotte Nerdrum Gibb

8B

Lucas Hadland Bye

Arina Sheikh 

8C

Andrea Gylder

Marius F. Linger