Vår profil

Stasjonsfjellet skole er en ungdomsskole som ligger i Stovner bydel med kort avstand til Høybråten togstasjon. Vi har ca. 330 elever og 38 ansatte hvorav 25 lærere.

 

Stasjonsfjellet skole legger vekt på å ha et godt læringsmiljø for elevene. Faglig dyktige lærere med fokus på gode relasjoner til elever og foresatte er et viktig fundament i dette arbeidet. Vi har høye ambisjoner på elevenes vegne, og vet samtidig at trygghet og trivsel er grunnleggende forutsetninger for mestring og motivasjon. Vi vet at det viktigste som skjer på en skole er det som skjer i klasserommet.     

En god time kjennetegnes av klare mål, positive relasjoner, tilpasset opplæring og konstruktive tilbakemeldinger som hjelper elevene til å forsterke det som er bra, og utvikle det som må bli bedre.     

Vår grunntanke er at kvaliteten på arbeidet i klasserommet er et lagarbeid som deles av elever, foresatte, lærere og skolens ledelse.

 

På Stasjonsfjellet skole er det ikke tilstrekkelig at alle får god opplæring uavhengig av kjønn, funksjonsevne, geografisk tilknytning, religiøs tilhørighet, sosial klasse eller etnisk bakgrunn - kvaliteten på opplæringen skal også være uavhengig av skoleklassen den enkelte elev går i.